تحلیل تکنیکال بازارها, شاخص های مالی و سهام ایران
بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم حکشتی در بورس ایران مورخ 14 تیر ماه 1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم حکشتی در بورس ایران

از محدوده حمایتی که برای خرید انتظار داشتم حدود 40% رشد قیمت داشتیم,هنوز هم انتظار رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی 18792ریال را داریم ولی اگر امکان برداشت سود هست حتما مقداری از سود خود را برداشت کنید.

تحلیل جناب آقای دکتر آقاجانی

مطلب پیشین
تحلیل تکنیکال سهم خگستر در بورس ایران مورخ 14 تیر 1400
مطلب بعدی
بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم مس سرچشمه در بورس ایران مورخ 14 تیر ماه 1400