بروزرسانی سهم خموتور در بورس ایران مورخ 8 تیر 1400

34

بروزرسانی سهم خموتور در بورس ایران

بنا بر تحلیل تیم G2O حد ضرر کلوز زیر کف قبلی که قیمت 880 است باید باشد.

اولین حمایتی که قیمت رو در شکست کف (880) ساپورت میکند 820 است.
در صورت شکست 820 , احتمال رسیدن قیمت به باکس زرد رنگ محتمل می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.