بروزرسانی سیگنال خرید طلا مورخ 11 تیر 1400

26

بروزرسانی سیگنال خرید طلا

تاکید می شود کسانی که در پله اول سفارش خریدشان فعال شده با رسیدن قیمت با هر کدام از خطوط سبز باید 20 درصد از حجم خرید را کم کنند(برداشت سود)

پر سود باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.