تحلیل تکنیکال بازارها, شاخص های مالی و سهام ایران
تحليل تكنيكال خودرو در بورس بتاريخ 11مهر 1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
حسین جودتی عزیز

#Signal
باتوجه به مومنتوم و روند سهم انتظار بر رویت کف پایینتر میرفت که در محدوده 1800 حمایت خوبی صورت گرفته است
در ادامه مسیر در 2 مرحله محدوده 1800 و 1650 وارد خرید میشویم با استاپ کلوز زیر 1587

مطلب پیشین
تحليل تكنيكال فنوال در بورس ايران بتاريخ 11مهر 1400
مطلب بعدی
تحليل تكنيكال تاپيكو در بورس ايران بتاريخ 11 مهر 1400