تحليل تكنيكال طلا بتاريخ 11 مهر 1400

27

از دانش آموختگان آکادمی G2O و عضور کارگروه تخصصی کامودیتی ها
اشکان و بهنام عزیز

پیرو تحلیل قبلی همچنان پیش بینی ما ادامه روندی صعود می باشد
در صورت شکستن محدوده قیمتی ۱۷۶۲ و پولک به این محدوده ادامه روند صعودی را خواهیم داشت
اما در صورتی که قیمت از سقف کانال اصلاح کوتاه مدت را اغاز کند میتوان در محدوده ۱۷۲۸ باشرایط بهتری برای خرید وارد شد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.