تحليل تكنيكال فاراك به تاريخ ٥ ابان ١٤٠٠

30

قیمت پس از چند روز حمایت در محدوده ی 1600 که عنوان شده بود بر اثر فشار عرضه شکسته و حدضرر اعلامی فعال شده است
در ادامه محدوده ی 1400 انتظار حمایت میرود
با بررسی شرایط مومنتوم سیگنال خرید داده خواهد شد
حمایت 1400 از دست برود تا 1180 حمایت محکمی ندارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.