تحلیل تکنیکال بازارها, فارکس
تحليل تكنيكال يورو پوند بتاريخ 9 مهر 1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

از عضو کارگروه بازار فارکس و دانش آموختگان آکادمی G2O
مبین شفیعی عزیز

#Signal

Entry:0.8580

sl:0.8570
tp1:0.8650
tp2:0.8700
RRR:1/16

مطلب پیشین
تحليل تكنيكال طلا بتاريخ 9 مهر 1400
مطلب بعدی
تحلیل تکنیکال داوجونز بتاریخ 9 مهر 1400#DJI