تحلیل تکنیکال انس طلا مورخ 18 تیر 1400

21

تحلیل تکنیکال انس طلا

بهنام فتحی عزیز از دانش آموخته های باشگاه سیرتاپیاز تحلیل تکنیکال به تحلیل انس طلا پرداخته و نقاط کلیدی و نقاط حمایت و مقاومت را معرفی کرده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.