تحلیل تکنیکال انس نقره به تاریخ 28 مرداد ماه 1400 – XAGUSD

44

تحلیل تکنیکال انس نقره – XAGUSD

ما در بخش تحلیلی کامودیتی آکادمی G2O انتظار داریم،اصلاح قیمت تا محدوده ۲۳.۳۷۳۴ انجام شود.
با واکنش قیمت به این محدوده می توان وارد سیگنال فروش با استاپ ۲۳.۴۵۱۰ و تارگتهای ۲۳.۱۶۹۶ و ۲۲.۹۲۸۰ شد.
در زمان رسیدن قیمت به محدوده ذکر شده سیگنال نهایی صادر خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.