تحلیل تکنیکال ثنوسا در بورس ایران بتاریخ 26 مهر

18

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
افشین عزیز

نوسازی و ساختمان تهران از بازار بورس پیرو تحلیل قبل حرکتی از ۷۰۰تومان آغاز کرد اما بیشتر از قیمت۸۴۰تومان توان رشد نداشت و‌مجدد به محدوده قیمت ۷۰۰تومان برگشت.
کماکان محدوده بررسی خرید از نظرما حوالی قیمتی ۵۰۰تومان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.