تحلیل تکنیکال ثنوسا در بورس ایران بتاریخ 3ابان 1400

13

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
افشین عزیز

کماکان منتظر سطح مد نظر برای بررسی بیشتر جهت خرید احتمالی هستیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.