تحلیل تکنیکال بازارها, فارکس
تحلیل تکنیکال داوجونز بتاریخ 9 مهر 1400#DJI
< 1 دقیقه زمان مطالعه

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
و عضو کار گروه تخصصی کامودیتی ها و اندیسها
محسن شانظری عزیز

پیرو تحلیل و سیگنال ارائه شده در هفته معاملاتی جاری مسیر پیش بینی شده به درستی پیش رفت و قیمت پس از حدود 1800 پیپ ریزش به سمت تارگت نهایی 33250 در حال ریزش می باشد. انتظار می رود که با توجه به نزولی شدن رنج در تایم های مختلف و وقوع واگرایی های ساده متوالی در تایم های پایین با برخورد به سطح هارمونیک 33250 واکنش نشان داده و اصلاح روبه بالایی خواهیم داشت. پس از رسیدن قیمت به سطح مذکور مجدد تحلیل به روز رسانی می گردد

مطلب پیشین
تحليل تكنيكال يورو پوند بتاريخ 9 مهر 1400
مطلب بعدی
بررسی پروژه ANKR از منظر تکنیکالی و بنیادی#ANKR