تحلیل تکنیکال بازارها, شاخص های مالی و سهام ایران
تحلیل تکنیکال دلار تهران 30 مرداد ماه
< 1 دقیقه زمان مطالعه
نمودار تحلیل تکنیکال دلار تهران 30 مرداد ماه
نمودار تحلیل تکنیکال دلار تهران 30 مرداد ماه

حرکت صعودی آغاز شده از ۲۰۵۰۰ کماکان دارای مومنتوم خوبی ست. قیمت در یک ساختار وولفی در حال حرکت است. هدف امواج وولفی نوع اول خط چین نشان داده شده در شکل هستند که یک هدف پویا (غیر ایستا) است. انتظار دارم قیمت در یک حرکت خزشی خود را به خط چین ترسیم شده برساند. حداکثر قیمتی که در حال حاضر متصور هستیم عدد ۳۱۰۰۰ تومان است اهداف کوچکتر هم هفته های قبل خدمت شما عزیزان ارایه شد. اگرچه بایست با ذهن و چشمی باز قیمت را دنبال کرد.

مطلب پیشین
تحلیل تکنیکال سکه نقدی 30 مرداد
مطلب بعدی
تحلیل تکنیکال سهم خودرو 31 مرداد