تحلیل تکنیکال دلر بورس ایران بتاریخ 24 مهر 1400

30

از دانش آموخته آکادمی G2O و عضو کارگروه تخصصی بورس ایران
مبین شفیعی عزیز

علی رغم رشد خوبی که تجربه کرده همچنان پتانسیل برای صعود بیشتر را دارا می باشد
از منظر تکنیکال
در سطح ۴۱۹۰ از حمایت هارمونیک خوبی برخوردار هست
و همچنین از لحاظ مومنتومی نیز در تمامی تایم فریم های اصلی صعودی و روبه رشد ارزیابی میشود
حد ضرر این ستاپ ۳۸۱۷ تومان می باشد بدون احتساب
کارمزد و مالیات
حد سود نیز
به ترتیب ۵۱۸۱/۵۸۰۴/۶۷۲۸ در نظر میگیریم

 

⚫️در معامله این مدل از سهام به موضوع نقد شوندگی و چینش سبد توجه داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.