تحلیل تکنیکال رمزارز دوج کوین به تاریخ 28 تیر ماه 1400

24

تحلیل تکنیکال رمزارز دوج کوین

جناب آقای حسین جودتی عزیز از دانش آموختگان آکادمی G2O به تحلیل تکنیکال رمزارز دوج کوین پرداخته و نقاط مقاومت و حمایت را بر روی چارت مورد بررسی فرار داده اند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.