تحلیل تکنیکال رمزارز TKOمورخ 16 تیر 1400

27

تحلیل تکنیکال رمزارز  TKO

رمزارز TKO به محدود حمایتی خوبی رسیده, شرایط مومنتوم (RSI) و پرایس اکشن برای تغییر روند آماده است.

نقاط ورود و خروج در تصویر مشخص شده.

تحلیل و ستاپ از جناب آقای دکتر آقاجانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.