تحلیل تکنیکال رمزارز ZIL مورخ 15 تیر ماه 1400

23

تحلیل تکنیکال رمزارز ZIL

در تحلیل تکنیکال صورت گرفته در بازه دو روزه اصلاح سنگینی رخ داده است. به نظر میرسد فاز اصلاحی به اتمام رسیده باشد, پیش بینی ما برخورد قیمت با کف باکس مشخص شده در تصویر است در صورت حمایت از کف باکس رشد قیمت تا محدوده 14سنت را پیش بینی میکنیم.

تحلیل جناب آقای دکتر آقاجانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.