تحلیل تکنیکال رمزارز ZIL مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰

73

تحلیل تکنیکال رمزارز ZIL

در تحلیل تکنیکال صورت گرفته در بازه دو روزه اصلاح سنگینی رخ داده است. به نظر میرسد فاز اصلاحی به اتمام رسیده باشد, پیش بینی ما برخورد قیمت با کف باکس مشخص شده در تصویر است در صورت حمایت از کف باکس رشد قیمت تا محدوده ۱۴سنت را پیش بینی میکنیم.

تحلیل جناب آقای دکتر آقاجانی

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.