تحلیل تکنیکال سهم خودرو در بورس ایران به تاریخ 8 شهریور 1400

32

تحلیل تکنیکال سهم خودرو در بورس ایران

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
حسین جودتی عزیز

با توجه به بررسی های انجام شده ،همانطور که در چارت مشخص شده است قیمت به سقف کانال و مقاومت روانی 2500 ریال رسیده و اصلاح نزولی شکل گرفته است.
انتظار به حمایت در محدوده 2350 ریال میرود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.