تحلیل تکنیکال سهم خگستر در بورس ایران مورخ 14 تیر 1400

42

تحلیل تکنیکال سهم خگستر در بورس ایران

با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک که در تحلیل تکنیکال این نماد صورت گرفته نحوه عمکرد قیمت بر روی چارت ترسیم شده است. زون مقاومتی که در قیمت 2800 ریال وجود دارد, سد محکمی است که امکان اصلاح قیمت را ایجاد میکند.

پیشنهاد به دارندگان این سهم این است که وقتی قیمت به محدوده های سبز رنگ میرسد اقدام به برداشت درصدی از سودهای خود داشته باشند و میتوانند در محدوده های مشخص شده اقدام به خرید مجدد فرمایند.

تحلیل جناب آقای دکتر آقاجانی موسس آکادمی G2O

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.