تحلیل تکنیکال بازارها, شاخص های مالی و سهام ایران
تحلیل تکنیکال سهم رانفور در بورس ایران بتاریخ 10 شهریور 1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

تحلیل تکنیکال سهم رانفور در بورس ایران

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
پدرام عزیز

تا به اینجا ۲۸ درصد سود عاید خیرداران کرده است.
حال با توجه به این که مقاومت ۶۸۶۷ ریال شکسته شده و پولبک به آن کامل شده حد ضرر خود را به عدد ۶۷۰۰ ریال تغییر خواهیم داد و تا مقاومت ۷۹۴۳ ریال و در صورت شکست ان تا ۱۰۰۰۰ ریال همراه با سهم خواهیم بود.
برداشت مقداری از سود فراموش نشود.

مطلب پیشین
تحلیل تکنیکال سهم پلاست در بورس ایران بتاریخ 10 شهریور 1400
مطلب بعدی
تحلیل تکنیکال سهم افق در بورس ایران به تاریخ 10 شهریور 1400