تحلیل تکنیکال سهم رانفور در بورس ایران به تاریخ 2 شهریور 1400

27

تحلیل تکنیکال سهم رانفور در بورس ایران

از زمان اعلام این سهم شاهد رشد ۱۰ درصد بودیم صرفا طی دو روز متوالی کاری!
انتظار داریم ۶۸۷۰ ریال را شکسته و به سمت ۷۹۴۳ ریال حرکت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.