تحلیل تکنیکال سهم پلاست در بورس ایران به تاریخ 3 شهریور ماه 1400

30

تحلیل تکنیکال سهم پلاست در بورس ایران

حمایت به دست آمده ،توسط آموزه های باشگاه و تجمیع ترندلاین ها در یک نقطه نشان دهنده ی حمایت قوی سهم در قیمت ۴۳۰۰۰ ریال میباشد.
و به حد ضرر ۴۱۰۰۰ ریال میتوان وارد معامله شد تا قیمت ۵۵۲۷۰ ریال.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.