تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز مورخ 17 تیر ماه 1400

28

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

مسعود امینی از دانش آموختگان باشگاه سیرتاپیاز تحلیل تکنیکال به تحلیل روند و مشخص کردن زون های حمایت و مقاومت در این شاخص پرداخته اند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.