تحلیل تکنیکال شپتا دربورس ایران بتاریخ 1 ابان 1400

28

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
افشین عزیز

پیرو تحلیل قبل از شپنا،در برخورد قیمت با سطح هارمونیک با نقطه ورود و استاپ مشخص در چارت می توان برای سودی معقول به خرید اندیشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.