تحلیل تکنیکال بازارها, فارکس
تحلیل تکنیکال نفت بتاریخ 9 مهر 1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

از دانش آموخته آکادمی G2O و عضو کارگروه تخصصی کامودیتی ها
بهنام عزیز

با عنایت به تحلیل های قبل روند کلی را همچنان صعودی میبینیم
در میان مدت انتظار داریم اصلاح قیمت تا محدوده ۷۳ دلار انجام شود در کوتاه مدت برای رسیدن قیمت به محدوده ۷۳ دلار، با توجه به رفتار مومنتوم انتظار داریم ابتدا رشد قیمت تا محدوده ۷۶ دلار انجام شود و سپس اصلاح میان مدت تا کف کانال انجام شود

مطلب پیشین
بررسی پروژه ANKR از منظر تکنیکالی و بنیادی#ANKR
مطلب بعدی
تحلیل تکنیکال ریپل بتاریخ 10 مهر 1400