تحلیل_تکنیکال_اتریوم_#ZHILA

13

باعدم توانایی عبورازسطح4800اصلاح قیمتی تا سطح4000انجام شد،هم اکنون بابرخورد به مقاومت4300انتظارکاهش قیمت تامحدوده ی4000خواهیم داشت درصورتی که این سطح مورد حمایت قرارنگیرد به سطح بعدی 3500خواهدرسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.