آموزشی
شاخص جواز ساخت (Building Permits)
< 1 دقیقه زمان مطالعه

جواز ساخت باید توسط دولت یا سایر نهادهای نظارتی قبل از اینکه ساخت ساختمان جدید یا موجود به طور قانونی انجام شود، صادر می شود. اداره سرشماری ایالات متحده تعداد نهایی جواز ساخت را در هجدهمین روز کاری هر ماه گزارش می دهد.

از آنجایی که تمامی عوامل مرتبط با ساخت یک ساختمان فعالیت های اقتصادی مهمی هستند (به عنوان مثال تامین مالی و اشتغال)، گزارش جواز ساخت می تواند اشاره ای اساسی به وضعیت اقتصاد در آینده نزدیک داشته باشد.

نوع مجوزهای ساخت صادر شده می تواند نمایانگر رشد یا رکود در بخش های خاصی از اقتصاد باشد. به عنوان مثال، افزایش مجوزهای ساختمانی تجاری اغلب نشان می دهد که مشاغل در حال افزایش هستند یا شرکت های جدیدی در حال تاسیس هستند. اگر مجوزهای ساختمانی برای انبارها بیشتر افزایش یابد، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش تجارت در سال‌های آینده باشد.

جواز ساخت و اقتصاد

صدور جواز ساخت مسکن می تواند برای بررسی اطمینان و پرداخت بدهی مصرف کننده استفاده شود. اداره سرشماری ایالات متحده جواز های ساخت واحدهای مسکونی جدید را با داده‌های موجود در فواصل زمانی ماهانه، فصلی و سالیانه بررسی می‌کند. این نظرسنجی ها کشور را پوشش می دهد و بر اساس منطقه، ایالت، منطقه شهری و شهرستان تقسیم می شود.

افزایش کلی جواز ساخت ممکن است نشان دهنده نیاز به خانه های بیشتر باشد. همچنین افزایش جواز به‌ویژه برای خانه‌های تک‌خانوار می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شهروندان بیشتری منابع مالی کافی برای خرید مسکن خود را جمع‌آوری کرده‌اند.

مطلب پیشین
شاخص شروع ساخت مسکن (Housing Starts)
مطلب بعدی
شاخص تولیدات صنعتی (Industrial Production Index)