پیش نمایش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: ​​آیا انتشار امروز یک فرصت فروش برای دلار خواهد بود؟…

انتظار می رود آخرین انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی سطح سود شغلی قبل از همه گیری را نشان دهد، که پیش بینی می‌شود حدود 200000 یا شاید پایین تر باشد. با این حال،…

پیش‌بینی هفتگی قیمت طلا

اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد در آخر هفته، کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو گفت که بازارها "در مقابل" هم هستند و تا زمانی که شواهد "واضح و قوی" در مورد کاهش تورم وجود…