بانک مرکزی سوئیس (SNB)

بانک مرکزی سوئیس دارای دو دفتر مرکزی است: یکی در برن و دیگری در زوریخ. علاوه بر این، شش شعبه (در بازل، ژنو، لوزان، لوسرن، لوگانو و سنت گالن) دارد.همچنین دارای

بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ)

بانک مرکزی نیوزلند سیاست های پولی را برای حفظ ثبات قیمت ها، ترویج حفظ یک سیستم مالی باکیفیت و کارآمد، و عرضه اسکناس و سکه نیوزیلند را مدیریت می کند. کمیته سیاست

بانک مرکزی استرالیا (RBA)

وظیفه بانک مرکزی استرالیا کمک به ثبات پول، اشتغال کامل ،توسعه اقتصادی و رفاه مردم استرالیا است. این بانک وظایف خود را با اجرای سیاست پولی برای دستیابی به یک

بانک مرکزی انگلستان (BoE)

وظیفه این بانک در مرکز سیستم مالی بریتانیا حفظ ثبات پولی و مالی است. به طوریکه با نظارت دقیق بر هر گونه خطر و انجام اقدامات در صورت نیاز، سیستم مالی را پایدار نگه

بانک مرکزی ژاپن (BoJ)

بانک مرکزی ژاپن اغلب به اختصار Nichigin (日銀) نامیده می شود.دفتر مرکزی آن در Chūō، توکیو است و توسط گروهی از افراد معروف به "هیئت سیاست" اداره می شود. اهداف بانک

بانک مرکزی کانادا (BoC)

همانطور که در قانون اساسی کانادا تعیین شده نقش اصلی این بانک «ارتقای رفاه اقتصادی و مالی کانادا» است. چهار حوزه اصلی مسئولیت بانک کانادا عبارتند از:

بانک مرکزی اروپا (ECB)

منطقه یورو یک منطقه جغرافیایی و اقتصادی است که متشکل از همه کشورهای اتحادیه اروپا (EU) است که از یورو به عنوان پول ملی خود استفاده می کنند. این منطقه زمانی به وجود

فدرال رزرو آمریکا (FED)

قانون گذاران فدرال رزرو مفهوم یک بانک مرکزی واحد را رد کردند و در عوض، یک «سیستم» بانک مرکزی با سه ویژگی اصلی ارائه کردند: 1_ یک هیئت مدیره مرکزی 2_ساختار عملیاتی