سواپ در فارکس چیست؟

به معنای معاوضه جریان های نقدی در آینده طبق توافق و قراردادی از پیش تعیین شده استبه معنای بهره های ارزی خارجی می باشد که اگر معامله یا قرارداد بیش از یک روز ادامه…

اسپرد (spread) چیست؟

در بازار های مالی، اسپرد به معنای تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک سهم یا کامودیتی  است . این در واقع اصطلاحی است که در صنعت مالی به طور گسترده استفاده می شود. در…