مرور رده

آموزشی

تجزیه و تحلیل تورم ایالات متحده: تورم فقط تا زمان صدور حکم فدرال رزرو در اوج است، افزایش…

مه اطراف اوج تورم حداقل تا زمانی که فدرال رزرو رای خود را اعلام کند از بین رفته است. گزارش شاخص بهای مصرف کننده ایالات متحده (CPI) تعدیل قابل توجهی را در تورم نشان…

“لایحه ضد تورم” چیست؟

هفته گذشته، چند روز قبل از اینکه دفتر تحلیل اقتصادی افزایش ماهانه 1 درصدی شاخص بهای هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) بالاتر از حد انتظار و بالاترین تورم در دهه‌های اخیر را…