مرور رده

تحلیل بنیادی

مؤسسه مدیریت عرضه (ISM)

ISM چیست؟ مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) فعالیت اقتصادی را هم در بخش تولید و هم از بخش خدمات اندازه گیری می کند. انتشار ماهانه داده های ISM شامل اطلاعات کلیدی مانند تغییرات…

پیش‌نمایش بانک مرکزی اروپا: سه عامل حیاتی برای بررسی، و اینکه چرا جفت ارز EUR/USD در حال…

تحلیلگران معتقدند که این رویداد برای خریداران یورو، به دلیل سه عامل، ضررده خواهد بود که در ادامه مقاله گفته شده است .ابتدا، با پیشینه ای در مورد اینکه چرا بانک مرکزی…

تحلیل هفتگی طلا

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟ طلا در غیاب انتشار داده‌های مهم اقتصادی با تأثیر بالا،در ابتدای هفته نسبتاً آرام ماند و در روز دوشنبه تقریباً بدون تغییر بسته شد. تعطیلات…

بازده اوراق قرضه (Bond yield)

مفهوم اوراق قرضه بازده اوراق قرضه مبلغ سالیانه ای است که به عنوان درصدی از هزینه اولیه اوراق بهادار از اوراق قرضه دریافت می کنید. این حق بیمه ای است که…

اوراق قرضه (Bond)

هنگام خرید اوراق قرضه، سرمایه گذاران به ناشر وام می دهند که ممکن است دولت، شهرداری یا شرکت باشد.در مقابل، ناشر متعهد می‌شود که نرخ بهره مشخصی را در طول عمر