مرور رده

آموزشی

فرایند شوک عرضه در جریان است

سلام به همراهان عزیز مجموعۀ برنامه‌ریزی مالی و آکادمی G2Oدر این مقاله به‌کمک آن‌چین متریک (on-chain metrics) سیگنال‌ها را از نویزها تفکیک می‌کنیم تا وضعیت بیت‌کوین…

تحلیل آنچین بیت کوین

وضعیت این هفته بیت کوین را با معیارهای آنچین تجزیه کرده ایم تا بتوان سیگنال را از نویز جدا کرد. این هم تحلیل آنچین بیت : پس از اینکه چارت بیت کوین کف محدوده ای که…