با ما در تماس باشید

تیم G2O از تمامی پیشنهادهای همکاری و نوآورانه در جهت توسعه استقبال می کند !
[us_iconbox icon=”fas|arrow-down” color=”custom” icon_color=”#ffffff” size=”24px” el_class=”align_center” bg_color=””]
[/us_iconbox]

اطلاعات تماس

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

[us_contacts address=”4 Broomlee Close, Haydon Grange, Newcastle upon Tyne, United Kingdon NE77GF” phone=”00989224970517″ fax=”+44 7879 363819″ email=”sales@G2O.academy” layout=”with_icons”][us_separator]

برای ما پیام ارسال کنید

پیشنهادات خود را در جهت بهبود باشگاه تریدینگ g2o و توسعه بخش های مختلف سرمایه گذاری آکادمی برای ما ارسال کنید !!!

[us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cuser%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cenvelope%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cphone%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cpencil%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22captcha%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22label%22%3A%22%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF%3A%22%2C%22icon%22%3A%22far%7Cquestion-circle%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%5D” button_text=”ارسال پیام” button_style=”18″ button_size=”15px” receiver_email=”sales@g2o.academy” button_outlined=”yes” form_captcha=”show”]