مقالات آموزشی

پیش نمایش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: ​​آیا انتشار امروز یک فرصت فروش برای دلار خواهد بود؟…

انتظار می رود آخرین انتشار گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی سطح سود شغلی قبل از همه گیری را نشان دهد، که پیش بینی می‌شود حدود ۲۰۰۰۰۰ یا شاید پایین تر باشد. با این حال،…

تحلیل فاندامنتال