آموزشی
بانک مرکزی سوئیس (SNB)
< 1 دقیقه زمان مطالعه


بانک مرکزی سوئیس دارای دو دفتر مرکزی است: یکی در برن و دیگری در زوریخ.

علاوه بر این، شش شعبه (در بازل، ژنو، لوزان، لوسرن، لوگانو و سنت گالن) دارد.همچنین دارای 14 شعبه دیگر است که توسط بانک های کانتونی اداره می شوند که به تامین امنیت عرضه پول کشور کمک می کنند.

بانک مرکزی سوئیس مانند سایر بانک های مرکزی، مسئول تنظیم سیاست پولی است. همچنین مسئول انتشار اسکناس های فرانک سوئیس است.

وظیفه اصلی بانک ملی سوئیس تضمین ثبات قیمت در داخل کشور و ایجاد یک محیط اقتصادی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی مطلوب برای سوئیس است.

بانک مرکزی سوئیس:

در فرانسه Banque Nationale Suisse

در آلمانی Schweizerische Nationalbank

در رومانش Banca Naziunala Svizra

و در ایتالیایی Banca Nazionale Svizzera نیز نامیده می شود.

لوگوی بانک هر چهار زبان سوئیس به اضافه انگلیسی را منعکس می کند.

مطلب پیشین
بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ)
مطلب بعدی
بانک خلق چین (PBOC)