آموزشی
بانک مرکزی کانادا (BoC)
2 دقیقه زمان مطالعه

همانطور که در قانون اساسی کانادا تعیین شده نقش اصلی این بانک «ارتقای رفاه اقتصادی و مالی کانادا» است.

چهار حوزه اصلی مسئولیت بانک کانادا عبارتند از:

1_ سیاست پولی: بانک بر عرضه پول در گردش در اقتصاد تأثیر می‌گذارد و از چارچوب سیاست پولی خود برای پایین نگه داشتن تورم و ثبات آن استفاده می‌کند.

2_ سیستم مالی: بانک سیستم‌های مالی ایمن، باکیفیت و کارآمد را در داخل کشور کانادا و در سطح بین‌المللی ترویج می‌کند و در حمایت از این اهداف، معاملاتی را در بازارهای مالی انجام می‌دهد.

3_ ارز ملی: بانک ارز ملی کانادا را چاپ و توزیع می‌کند.

4_ مدیریت منابع مالی : بانک مسئول کنترل امور مالی دولت کانادا است که برنامه‌های بدهی عمومی و ذخایر ارز خارجی آن را مدیریت می‌کند.با این حال، در عمل، تعریف داخلی محدودتر و مشخص تری از آن دستور دارد: حفظ نرخ تورم (که توسط شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود) بین %1 و %3 قوی ترین ابزاری است که بانک مرکزی کانادا برای دستیابی به این هدف دارد، که توانایی آن در تعیین نرخ بهره برای پول قرض شده است.

بانک مرکزی کانادا تنها نهادی است که مجاز به انتشار ارز به شکل اسکناس در کانادا است. این بانک سکه صادر نمی‌کند، بلکه آن‌ها توسط ضرابخانه سلطنتی کانادا صادر می‌شوند.

برخلاف سایر سازمان‌های دولتی، رئیس و رئیس کل بانک توسط خود بانک منصوب می‌شوند. بانک مرکزی کانادا توسط هیئت مدیره ، که نهاد سیاستگذاری بانک است ، رهبری می شود که مسئولیت موارد زیر را بر عهده دارد:

▫️اجرای سیاست های پولی

▫️ترویج یک سیستم مالی ایمن و کارآمد

هیئت مدیره همانند برخی از بانک‌های مرکزی تصمیمات خود را در مورد نرخ با اجماع اتخاذ می کند، نه با رای فردی.

شورای اجرایی

شورای اجرایی بانک متشکل از هیئت مدیره و مدیر عملیاتی است. آنها با هم مسیر استراتژیک بانک را ترسیم می کنند.رئیس بانک مرکزی به عنوان مدیر اجرایی بانک، در نهایت کنترل کاملی بر تجارت بانک دارد. مسئولیت های او عبارتند از:

▫️ریاست هیئت مدیره

▫️رهبری شورای اداری بانک

▫️اجرای سیاست پولی برای دستیابی به هدف تورمی مورد توافق بانک و دولت کانادا.

رئیس و معاون ارشد او توسط مدیران مستقل با تایید کابینه فدرال برای یک دوره هفت ساله منصوب می شود. این امر به رئيس اجازه می دهد تا دیدگاه میان مدت و بلندمدت ضروری برای اجرای سیاست پولی موثر را اتخاذ کند.(تعیین رئیس و معاون ارشد رئیس برای سیاست پولی نه توسط مدیران خارجی تدوین و نه اجرا می شود.)

معاون ارشد رئیس ، معاون اجرایی بانک کانادا است. او:

▫️بر برنامه ریزی و عملیات استراتژیک بانک نظارت دارد.

▫️مسئولیت اجرای سیاست پولی را به عنوان عضوی از هیئت مدیره بانک به عهده می گیرد.

▫️عضو هیئت مدیره بانک است.

هیئت مدیره

هیئت مدیره توسط وزیر دارایی به مدت سه سال،تعیین می شود. که متشکل از رئیس بانک، معاون ارشد رئیس، 12 مدیر خارجی و معاون وزیر مالی (که رای ندارد).مسئولیت های آنها عبارتند از:

▫️نظارت کلی بر مدیریت و اداره بانک

▫️بررسی سیاست‌های کلی بانک (در مورد موضوعاتی غیر از سیاست‌های پولی و برای تصویب اهداف، برنامه‌ها و بودجه سالانه بانک)

▫️آگاه نگه داشتن بانک در مورد شرایط اقتصادی حاکم در مناطق مربوطه خود

مطلب پیشین
بانک مرکزی اروپا (ECB)
مطلب بعدی
بانک مرکزی ژاپن (BoJ)