آموزشی
تراز تجاری ( Trade Balance )
< 1 دقیقه زمان مطالعه

تراز تجاری تفاوت بین ارزش کالاها و خدماتی را که یک کشور ارائه می کند و ارزش کالاها و خدماتی که از آن کشور دریافت می‌کند، اندازه گیری می کند.

اگر صادرات بیشتر از واردات باشد (مازاد تجاری)، تراز تجاری مثبت خواهد بود. اگر واردات بیشتر از صادرات باشد (کسری تجاری)، تراز تجاری منفی خواهد بود.

کشورهایی که دارای مازاد تجاری (صادرات بیشتر از واردات) هستند، مانند ژاپن، تمایل به افزایش ارزش پول خود دارند، همچنین جدا از آنکه درآمد ارزی خوبی را به دست می آورند باعث میشود تا در آن کشور تولید رونق بیشتری داشته باشد به همین واسطه استخدام نیروی کار بیشتر می‌شود، بیکاری کاهش می یابد ، سطح عمومی زندگی افزایش می یابد و کمپانی ها گسترش پیدا می کنند.

کشورهایی با کسری تجاری (واردات بیشتر از صادرات)، مانند ایالات متحده، تمایل به کاهش ارزش پول خود دارند و به مرور شاهد کاهش سطح اشتغال و رفاه جامعه خواهند بود.

اما این موضوع همیشه درست نیست مثلا کشور هایی که تولیدات عظیم دارند چند وقتی با مشکلات زنجیره تامین دست و پنجه نرم می کنند. شاهد آن هستیم که در این کشور ها تراز تجاری کاهش می یابد.اما همین کاهش باعث می شود مواد اولیه بیشتری به کشور وارد شود که همین موضوع باعث افزایش تولیدات می شود.

تراز تجاری اساساً از سه عامل به دست می آید:

1_قیمت کالا در یک کشور

2_مالیات و عوارض بر کالاهای وارداتی یا صادراتی

3_نرخ مبادله بین دو ارز

اطلاعات مربوط به صادرات خالص در یک کشور می تواند به پیش بینی روندهای آتی در تورم و سرمایه گذاری خارجی کمک کند.

داده تراز تجاری چه زمانی منتشر می شود؟

این داده ماهانه (معمولا تا 35 روز)منتشر میشود. زمان دقیق انتشار این گزارش چندان مشخص نیست و تقریبا یک ماه پس از انتشار گزارش قبلی منتشر میشود.

مطلب پیشین
نرخ بیکاری (‌unemployment rate )
مطلب بعدی
بازگشت از زیان