آموزشی
رئیس بانک خلق چین یی گنگ ‘Yi Gang’
< 1 دقیقه زمان مطالعه

دکتر یی در سال 1986 مدرک دکترای اقتصاد را از دانشگاه ایلینویز دریافت کرد و از سال 1986 تا 1994 یکی از اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ایندیانا بود.

 

او یکی از بنیانگذاران مرکز تحقیقات اقتصادی چین (CCER) در دانشگاه پکن بوده و از آن زمان تاکنون استاد CCER است.

 

دکتر یی در سال 1997 به بانک خلق چین پیوست و چندین سمت از جمله دبیر کل کمیته سیاست پولی و مدیر کل اداره سیاست پولی را بر عهده داشت.

 

وی در دسامبر 2007، معاون رئیس شد و در ژوئیه 2009 به عنوان مدیر اداره امور ارزی کشور منصوب شد و تا دسامبر 2015 در این سمت مشغول به کار بود.

 

او در مارس سال  2018 به عنوان رئیس بانک خلق چین منصوب شد.

 

مهم ترین موضوعات تحقیقاتی او شامل پول، بانکداری و اقتصاد چین است.

 

مطلب پیشین
رئیس بانک مرکزی سوئیس توماس جی جردن’Thomas J Jordan’
مطلب بعدی
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)