آموزشی
رئیس بانک مرکزی انگلستان اندرو بیلی ‘Andrew Billy’
< 1 دقیقه زمان مطالعه

رئیس بانک مرکزی انگلستان همچنین رئیس کمیته سیاست پولی است که نقش مهمی در هدایت سیاست‌های اقتصادی و پولی ملی دارد و بنابراین یکی از مهم‌ترین مقامات دولتی در بریتانیا است.

علاوه براین آقای بیلی ریاست کمیته سیاست مالی و کمیته مقررات احتیاطی را نیز بر عهده دارد .

اندرو بیلی از 1 ژوئیه 2016 تا زمانی که سمت ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت، به عنوان مدیر عامل شرکت (FCA) خدمت کرد. اندرو بیلی همچنین عضوی از کمیته مقررات احتیاطی، کمیته سیاست مالی و هیئت مدیره این شرکت بود.

در ژوئیه 2012،مدیر عامل واحد تجاری احتیاطی با مسئولیت نظارت احتیاطی بر بانک ها، بانک های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه شد. اندرو در نشست ژوئن 2012 به عنوان عضوی از کمیته موقت سیاست مالی منصوب شد.

پیش از این، اندرو در تعدادی از زمینه ها در بانک کار می کرد که به عنوان مدیر اجرایی خدمات بانکی و صندوقدار ارشد و همچنین رئیس واحد تصمیمات ویژه بانک (SRU) بود.

سمت های شغلی قبلی ویشامل منشی خصوصی رئیس و رئیس بخش تحلیل اقتصادی بین المللی در تحلیل پولی است.

مطلب پیشین
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد ‘Christian Lagarde’
مطلب بعدی
رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم ‘Tiff Maklem’