آموزشی
سفارشات کارخانجات (factory orders )
< 1 دقیقه زمان مطالعه

گزارش سفارشات کارخانجات، ماهانه توسط اداره سرشماری ایالات متحده منتشر می‌شود، که شامل هر دو گزارش سفارشات کالاهای بادوام همراه با گزارشی است که رویدادهای سفارش کالاهای غیر بادوام را شرح می دهد. این گزارش به خودی خود نسبتاً قابل پیش بینی است و کالاهای غیر بادوام به عنوان تنها جزء جدید گزارش قبلی ظاهر می شوند.

کالاهایی که به عنوان کالاهای غیر بادوام طبقه بندی می شوند شامل اقلامی مانند مواد غذایی و محصولات تنباکو هستند که تمایل به رشد ماهانه نسبتاً ثابتی دارند، که باعث می شود پیش بینی بازار برای این اقلام در کل رقم دقیق تری از مواردی باشد که در گزارش سفارش کالاهای بادوام نشان داده می‌شود.

علاوه بر کالاهای غیر بادوام که برای اولین بار در گزارش ظاهر می‌شوند، بازارها همچنین مراقب هرگونه تجدید نظر در داده‌های سفارشات بادوام منتشر شده قبلی هستند، که گاهی اوقات می‌تواند قابل توجه باشد.

اطلاعات موجود در این گزارش به طور خاص دیدگاه کلی از موجودی کارخانه ها که به صورت جداگانه بعد از این گزارش برای صنایع مختلف منتشر می‌شود، ارائه می‌دهد. برای مثال، موجودی‌های عمده‌فروشی معمولاً در هفته بعد منتشر می‌شوند و موجودی‌های خرده‌فروشی چند روز پس از آن منتشر می‌شوند.

در حالی که ارقام موجودی به خودی خود بر بازارها تأثیر نمی گذارد، اقتصاددانان از این عدد برای کمک به پیش بینی محاسبات موجودی در گزارش تولید ناخالص ناخالص داخلی سه ماهه استفاده می کنند.

مطلب پیشین
نظرسنجی وضعیت تجاری Ifo
مطلب بعدی
فروش خانه های موجود (Existing Home Sales)