آموزشی
شاخصِ اِس اند پیِ 500 چیست ؟
7 دقیقه زمان مطالعه
s&p 500
s&p 500

شاخصِ اِس اند پیِ 500، یا به عبارتی همان شاخصِ استاندارد و فقیر 500، عبارت است از شاخصِ ارزشِ کلّیِ سهامِ 500 تا از بزرگترین شرکت هایِ عمومی در حوزه‌یِ ایالاتِ متهده‌یِ آمریکا. در این موضوع، ما ارزش کلّیِ سهام ها را مد نظر گرفته ایم، چونکه در ادامه، معیار هایِ بیشتری وجود دارد که باید در این شاخص، مد نظر گرفته شود.

این نوع از شاخص، بهترین شاخص در زمینه‌یِ سنجشِ سهام هایِ عظیمِ ایالاتِ متهده‌یِ آمریکا محسوب می‌شود. منظور از سهام هایِ عظیم، سهام هایِ کمپانی‌هایی با بیش از 10 میلیارد دلار ارزش می‌باشد. به منظورِ اینکه ارزش سهامِ یک کمپانی را محاسبه و حضورِ احتمالیِ آن را در اِس اند پی بررسی کرده، می‌توان کلِ سهامی که در دست مردم قرار دارد را در ارزش هر قسمت از سهام ضرب کرد تا ارزش آن کمپانی بدست بیاید.

گزارش ها و بررسی هایِ دیگری که در بازارِ بورسِ ایالات متهده موجود هستند و تحت استفاده قرار می‌گیرند، عبارت هستند از : «میانگینِ صنعتیِ دو جونز»، «دو 30» و همچنین «شاخصِ 2000 راسِل». قابل توجه است که تمامیِ موارد ذکر شده، فقط در حوزه‌یِ شاخص هایِ کم ارزش قابل استفاده هستند. و باید گفت که s&p از شاخص هایِ «دو جونز» خیلی مفید تر می‌تواند واقع شود، چرا که s&p به جایِ 30، می‌تواند 500 کمپانی را پشتیبانی کند.

در حال حاظر، اِس اند پی، در وبسایتِ خود، لیستِ تمامیِ 500 کمپانیِ ذکر شده را قرار نداده، ولی با این وجود، می‌توان ده کمپانیِ برتر را در وبسایتِ مربوطه یافت که این سازمان ها زیرشاخه هایی از « انرژی»، «پزشکی»، «مواد»، «اقتصاد»، «تکنولوژیِ اطلاعات»، «سکه هایِ دیجیتال»، «ارتباطات» و «ابزار ها» می‌باشند. لازم به ذکر است که بسیاری از این 500 کمپانی که در s&p حضور دارند، متشکل از شرکت هایِ تکنولوژی و یا تاجر هایِ مالی هستند.

در اِدامه با توجه به اینکه این شاخص برایِ کمپانی هایِ بزرگ استفاده می‌شود، این شاخص ریسک و بازگشت را هم می‌تواند در فرایند هایِ خود نمایش دهد.

با این وجود، حایز اهمیت است که بسیاری از این کمپانی هایِ بزرگ، در خارج از ایالات متهده قرار دارند.

فهرست عناوین مقاله :

فرمولِ ارزش سنجی و محاسباتِ درونِ اِس اند پی 500.

اِس اند پی 500 از متُدِ بررسیِ کلِ ارزشِ سهام استفاده می‌کند. در نتیجه درصدی که کمپانی هایِ بسیار بزرگ به خود اختصاص می‌داده اند، تا حدِ بیشتری می‌تواند افزایش داشته باشد.

فرمولِ ارزش سنجیِ s&p به صورت زیر می‌باشد :

ارزش سنجیِ کمپانی ها در اِس اند پی = ارزش سهام کل بازار ÷ ارزش سهام کمپانی

با توجه به رابطه‌یِ گفته شده، در راستایِ بدست آوردنِ شاخص و تبیینِ ارزشِ هر کدام از کمپانی هایِ موجود در اِس اند پی، باید اول از همه حدِ کلّیِ کلِ بازار را خلاصه کرد.

در ادامه، کلِ فرایندِ ذکر شده را می‌توانید مشاهده کنید :

  1. محسابه‌یِ کلِ حد بازار برایِ بدست آوردن شاخص. این عمل با جمعِ تمامیِ حداکثر ارزش هایِ کمپانی هایِ موجود در بازار بدست می‌آید.
  2. ارزشِ شاخصِ هر کمپانی با پیدا کردنِ حداکثر ارزشِ آن کمپانی و تقسیمِ آن به مقدار بدست آمده از مرحله‌یِ قبل، یعنی جمعِ کلِ ارزش هایِ بازار، بدست می‌آید.
  3. در ادامه، برایِ ایجادِ اطمینان خاطر و بررسیِ محاسبات، ارزشِ کلیِ سهامِ کمپانی هم دوباره محاسبه می‌شود. یعنی ضربِ ارزش هر سهام در سهام هایِ فروخته شده؛ و در نهایت مقایسه‌یِ آن با مقدار ارزش کلی.
  4. خوشبختانه، ارزشِ کلیِ بازار در اِس اند پی، و همچنین ارزش کلیِ تک تک کمپانی ها، همیشه بصورت مکرراً در وبسایت هایِ جداگانه‌ای که مربوط به بورس و اقتصاد می‌شوند، قرار داده می‌شوند. پس سرمایه گذاران نباید با مشکلاتِ فراوانی برایِ محاسباتِ خود روبرو شوند.
[vc_single_image image=”17083″ img_size=”full” alignment=”center”]

ساختمانِ شاخصِ s&p500.

در گذشته اشاره شد که ارزشِ کلیِ سهامِ یک کمپانی، با ضربِ قیمتِ فعلیِ هر سهم در کل سهم هایِ فروخته شده بدست می‌آید. s&p فقط سهم هایی را در نظر می‌گیرد که خرید و فروشِ آنها آزاد باشد، به این معنی که تنها سهم هایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که عموم مردُم قادر به خرید و فروشِ آن هستند.

s&p حداکثر ارزش هایِ هر کمپانی را به طوری محاسبه و تنظیم می‌کند که در صورت ایجادِ هر گونه مشکل برایِ سهم هایِ جدید و یا در صورت ادغام شدنِ آن کمپانی با کمپانیِ دیگری، هنوز فضا برایِ جبرانِ ضرر ها باشد. یعنی ارزش یک کمپانی را در نظر گرفته و سپس با توجه به شرایط و موارد موجود، مقدار دیگری برایِ ارزش آن کمپانی در نظر گرفته.

در نتیجه، مقدارِ شاخص، با جمعِ ارزش هایِ تبیین شده و تغییر یافته با هم و تقسیمِ آنها به یک مقسوم علیه بدست می‌آید.

متأسفانه، مقدار مقسوم علیه، جزوی از اطلاعاتِ محرمانه‌یِ کمپانی محسوب شده و در اختیارِ عموم قرار داده نشده.

با این وجود، همچنان می‌توان ارزش کمپانی را در شاخص محاسبه کرد و تا همین قسمت هم، سرمایه‌گذاران می‌توانند اطلاعاتِ ارزشمندی را کسب کنند. به این معنی که با رشد یا سقوطِ سهام، سهامداران می‌توانند بررسی کنند که آیا این اتفاق بر رویِ شاخصِ کلّی تأثیر خواهد داشت یا خیر. برایِ درک بیشتر این مطالب، به مثال زیر توجه کنید :

اگر دو کمپانی را در نظر گرفته و پس از انجامِ محاسباتِ مربوطه، به این نتیجه برسیم که یکی 10% ارزش سنجی شده و دیگری 2%، می‌توان نتیجه گرفت که تغییراتِ سهام و ارزش ها در کمپانیِ 10 درصدی، نسبت به کمپانیِ 2 درصدی، تأثیر خیلی بیشتری رویِ شاخص خواهد داشت.

[vc_single_image image=”17081″ img_size=”full” alignment=”center”]

شهرت و استفاده‌یِ s&p500.

اِس اند پی 500، یکی از شاخص هایِ محبوب آمریکا محصوب می‌شود؛ چرا که این شاخص، سازمان هایی با بزرگترین سهام را در آمریکا مورد بررسی قرار می‌دهد، یعنی سازمان هایی که بیشترین استفاده را توسط عموم داشته اند. این شاخص در کنار اینکه سازمان هایِ بزرگ را تحت بررسی قرار می‌دهد، فقط مقادیر جاری را محاسبه می‌کند؛ یعنی مقدار سهامی که در دسترس عموم می‌باشد. تمامیِ این موارد، باعث شده تا محبوبیتِ این شاخص بسیار افزایش پیدا کند.

اِس اند پیِ 500 در مقابلِ م.ص.د.ج.

سرمایه گذارانِ سازمانی، مامولاً شاخص هایِ ارائه شده توسط اِس اند پی 500 را ترجیح می‌دهند و این تصمیم آنها از عمق و عرضی که این شاخص به آنها اِرائه می‌دهد نشئت می‌گیرد. این در حالی است که م.ص.د.ج. یا همان «میانگینِ صنعتیِ دو جونز»، همیشه در دسترس و تحت استفاده‌یِ افرادِ شخصی ساکنِ ایالاتِ متهده بوده.

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه گذارانِ سازمانی، s&p500 را موردِ بهتری خطاب می‌کنند، این است که این مورد، سهام هایِ بیشتری را تحت بررسی قرار داده و زمینه‌یِ گسترده تری را شامل می‌شود.

حایز اهمیت است که s&p 500 کمپانی ولی دو جونز فقط 30 کمپانی را شامل میشوند.

در اِدامه، همانطور که بالاتر اِشاره شد، باید گفت که اِس اند پی از روشِ ارزش سنجیِ کلِ سهامِ بازار استفاده کرده و حداکثر ارزش قابل بررسی را بالا برده. در حالی که م.ص.د.ج. از روشِ ارزش سنجیِ نسبت به قیمت استفاده کرده. این روش در نهایت، در حینِ انجام بررسی هایش، برایِ کمپانی هایی که قیمتِ هر سهم آنان بالاتر باشد، ارزش بیشتری قائل شده.

در کل می‌توان گفت که ساختارِ ارزش سنجیِ کلِ بازار معمول تر از ارزش سنجیِ قیمت هر سهم می‌باشد و استفاده‌یِ آن در شاخص ها، در آمریکا بیشتر است.

شاخصه هایی دیگرِ s&p.

s&p 500 عضوی از خانواده‌یِ جهانیِ شاخص هایِ اِس اند پیِ 1200 است. s&p قسمت هایِ مختلفی را داراست که هرکدام قسمتِ بزرگی از بازار را شامل می‌شوند. در کنارِ s&p 500، یک s&p میانه‌یِ 400 را هم داریم که شامل کمپانی هایی می‌شود که در بازه‌یِ ارزش و سهام هایِ میانه قرار دارند. در کنار این دو، یک اس و پیِ کوچک 600 هم داریم که شامل کمپانی هایی با ارزش و سهامِ کوچک می‌شود.

اِس اند پیِ 500 در کنارِ اِس اند پیِ میانه‌یِ 400، و اِس اند پیِ کوچکِ 600، همه شاخص هایِ عمده‌یِ اقتصادِ آمریکا را تشکیل می‌دهند و در کنار هم، با نامِ اِس اند پی هایِ ترکیبیِ 1500 شناخته می‌شوند.

s&p 500 در مقابلِ ونگارد فاندِ 500.

شاخص هایِ ونگارد فاندِ 500، با بررسیِ قیمت ها و انجام عملیات رویِ آنها، تلاش بر این دارد که جلویِ عملکردِ شاخصِ اِس اند پی را بگیرد و خود از آن پیشی بگیرد.

ونگارد تمامیِ دارایی هایش را در سهام هایِ مربوطه گذاشتهs&p زیاد تفاوتی ندارند. در واقع می‌توان گفت که هدفِ طراحیِ این برنامه، شبیه سازیِ اِس اند پی بوده !

به این صورت باید گفت که،s& p500 یک شاخص است و بَس ! اگر در زمانی، فردی بخواهد در کمپانیی سرمایه گذاری کند که شامل خودِ اِس اند پی باشد، باید از چیزی استفاده کند که خود شاخص را دنبال و بررسی کرده، و مداوماً از آن استفاده کرده، چیزی مانند ونگارد !

محدودیت هایِ اِس اند پیِ 500.

یکی از محدودیت هایی که اِس اند پی و همچنین تمامِ شاخص هایی که بر اساسِ ارزش کل بازار عمل می‌کنند، با آن روبرو هستند، بیش از حد ارزش گذاری است. به معنایِ اینکه وقتی سهام ها از ارزشِ پایه‌یِ خود بیشتر می‌شوند و زیادی در شاخص ارزش می‌گیرند، از حداکثر ارزش و قیمتِ درونِ شاخص بالاتر میروند.

بالا رفتنِ ارزش سهامِ یک کمپانی، دلیل قطعی بر نشان دادنِ مشکلی در اساسِ آن کمپانی نیست. با این وجود، میتوان از این اتفاق نتیجه گرفت که سهم هایِ معوق هم افزایش ارزش خواهند داشت. در نتیجه‌یِ این وقایع، شاخص هایی که ارزش برابر دارند، محبوبیتِ بیشتری در بین مردُم پیدا کرده اند، چونکه مامولاً در این موارد، تغییراتِ قیمتِ سهم، رابطه‌یِ مستقیمی با تغییراتِ شاخص دارد.

 

مثالی در رابطه با حداکثر ارزش بازار در s&p 500.

برایِ اینکه بهتر درک کنید که سهم هایِ بنیادی و اساسی، چه تأثیری بر رویِ شاخصِ اِس اند پی دارند؛ باید تک تک ارزش هایِ بازار محاسبه شوند. این محاسبه هم با تقسیمِ ارزشِ کلّیِ هر کمپانی به ارزشِ کلّیِ کمپانی در شاخص بدست می‌آید. در ادامه مثالی از کمپانیِ اَپِل برایِ شما آورده ایم تا ارزش هایِ شاخص را بهتر درک کنید :

  • کمپانیِ اپل، 17,001,802,000 سهم معمولی در سال 2020 داشت، که منظور از سال، سالِ مالی است که در 26ام سپتامبر به پایان رسید. در تاریخِ 21ام دسامبر هم قیمتِ هر سهمِ آن، 23 دلار بود.
  • ارزشِ کلیِ این کمپانی، 2.18 تریلیون دلار بود. (یا همان 17 بیلیون ضرب در 128.23 دلار که قیمت هر سهم بود ) در محاسباتِ شاخص، این 2.18 تریلیون، به عنوانِ صورتِ کسر محسوب می‌شود.
  • ارزشِ کل بازار هم پس از محاسبات 31.61 تریلیون دلار بوده که با جمع تمامیِ ارزش هایِ بازارِ شاخص به دست آمده.
  • ارزش اپل در این شاخص، 7% است که با تقسیمِ 2.18 تریلیون (ارزشِ کلیِ اپل) به 31.61 تریلیون (ارزش کلِ بازار) بدست آمده.

با توجه به موارد گفته شده، در کل می‌توان گفت که هر چقدر ارزشِ یک کمپانی در بازار بیشتر باشد، هر 1% تغییر در قیمتِ هر سهم، تاثیرِ بیشتری بر رویِ شاخص خواهد گذاشت.

در نهایت، با وجود تمام موارد گفته شده، اِس اند پیِ 500، اساساً در ایالاتِ متهده‌یِ آمریکا تحت استفاده قرار می‌گیرد و یکی از محبوب ترین ها، در بینِ رقبایِ خودش است و با وجود اینکه خانواده‌یِ s&p برایِ هر رده ای از سهام ها و کمپانی ها، چه متوسط، چه کوچک و چه بزرگ، شاخصی برایِ ارائه دادن در دستِ خود دارد، مطمئناً در آینده هم پیشرفت بسیاری خواهد داشت. چرا که با وجود اینکه این روش تنها برایِ کمپانی هایِ آمریکایی در دسترس است، برخی دیگر از کمپانی ها هم هستند که با وجود اینکه شعبه‌یِ مرکزیِ کمپانی در کشوری دیگر قرار دارد یا اینکه کمپانی با کمپانی هایِ خارجی شراکت دارد، هنوز در بینِ این 500 کمپانی نام خود را قرار داده اند و از سرویس هایِ آن بهره‌مند می‌شوند.

مطلب پیشین
شاخص کل هموزن چیست؟
مطلب بعدی
معرفی کامل کندل دوجی و انواع آن