آموزشی
شاخص اطمینان مصرف کننده (Consumer Price Index)
< 1 دقیقه زمان مطالعه

شاخص CCI بر این فرض استوار است که اگر مصرف‌کنندگان خوش‌بین باشند، بیشتر هزینه می‌کنند و اقتصاد را تحریک می‌کنند، اما اگر بدبین باشند، الگوهای مخارج آنها می‌تواند منجر به کندی یا رکود اقتصادی شود.

شاخص CCI در آخرین سه‌شنبه هر ماه منتشر می‌شود و به طور گسترده به عنوان معتبرترین معیار اطمینان مصرف‌کننده در ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. اساساً، این یک ابزار برای بررسی سلامت اقتصاد ایالات متحده است و بر اساس سنتیمنت مصرف کنندگان از شرایط فعلی کسب و کار و شغل، و انتظارات آنها از تجارت، اشتغال و درآمد برای شش ماه آینده است.

این شاخص براساس پاسخ مصرف کنندگان منتشر می شود که سوالات نظرسنجی عبارتند از:

شاخص وضعیت فعلی

▪️ارزیابی پاسخ دهندگان از شرایط فعلی کسب و کار

▪️ارزیابی پاسخ دهندگان از شرایط شغلی فعلی

شاخص انتظارات

▪️انتظارات پاسخ دهندگان در مورد شرایط کسب و کار در شش ماه آینده

▪️انتظارات پاسخ دهندگان در مورد شرایط استخدام در شش ماه آینده

▪️انتظارات پاسخ دهندگان در رابطه با درآمد کل خانوار در شش ماه بعد

در حالی که برخی از جامعه اقتصادی شاخص CCI را به عنوان یک شاخص عقب مانده می بینند، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اطمینان مصرف کننده را یک شاخص پیشرو می داند که CCI را به یک شاخص اقتصادی پیشرو برای اقتصاد ایالات متحده تبدیل می کند. شاخص‌های پیشرو اطلاعات کیفی را ارائه می‌کنند که برای نظارت بر وضعیت اقتصادی فعلی و به عنوان هشدار نقاط عطف در فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود.

مطلب پیشین
نحوه معامله و کسب سود در تریدینگ رنج
مطلب بعدی
نظرسنجی وضعیت تجاری Ifo