آموزشی
شاخص سفارشات کالاهای با دوام (Durable Goods Orders)
< 1 دقیقه زمان مطالعه

گزارش کالا های با دوام بخشی از مجموعه گزارشات صنعتی و تجاری می باشد که وارد گزارشات کامل تر بخش صنعت و تولیدات می شوند.

افزایش سفارشات باعث افزایش فعالیت بخش تولید خواهد شد و سرمایه گذاران با پیش‌بینی رشد درآمد شرکت های تولیدی موجب رشد سهام شرکت های تولیدی در بازار سهام خواهد شد.

این شاخص یک شاخص پیشرو برای درک آینده روند اقتصاد است. پایین آمدن این شاخص نشان دهنده رکود اقتصاد و افزایش آن نشان دهنده رشد اقتصاد است.

اما از آنجایی که این شاخص یک شاخص پیشرو است تاثیرات آن هم با تاخیر در بازار نشان داده میشود. این شاخص حتی امکان دارد چندین ماه پیش از شروع رکود یا رشد اقتصاد آن را پیش‌بینی کند.

این شاخص چه زمانی و توسط چه منبعی منتشر میشود؟

این شاخص به صورت ماهانه در چهارمین هفته هر ماه منتشر میشود. ساعت انتشار این شاخص ساعت 17:00  به وقت تهران است.

منبع منتشر کننده این شاخص اداره کل دپارتمان محاسبات بازرگانی آمریکا (U.S. Census Bureau of the Department of Commerce)می باشد.

مطلب پیشین
شاخص بهای تولید کننده (Producer Price Index)
مطلب بعدی
شاخص خرده فروشی (Retail Sales)