آموزشی
نحوه محاسبه درصد سود یا زیان سرمایه گذاری
2 دقیقه زمان مطالعه

برای محاسبه درصد سود سرمایه گذاری، سرمایه گذاران باید ابتدا تعیین کنند که سرمایه گذاری در ابتدا چقدر هزینه (قیمت خرید) نیاز دارد. در مرحله بعد، قیمت خرید از قیمت فروش سرمایه گذاری کم می شود تا میزان سود یا زیان سرمایه گذاری مشخص شود.

اگر سرمایه‌گذاران قیمت اصلی خرید را نداشته باشند، می‌توانند آن را از کارگزار خود دریافت کنند. شرکت‌های کارگزاری برای هر معامله تاییدیه‌های تجاری را به صورت کاغذی یا الکترونیکی ارائه می‌کنند، از جمله قیمت اصلی خرید و فروش و همچنین جزئیات مالی سرمایه‌گذاری.

تعیین درصد سود یا زیان

1_ قیمت فروش را از قیمت اولیه خرید کم کنید. رقم به دست آمده میزان سود یا ضرر است.

2_ رقم سود یا زیان حاصل سرمایه گذاری را و بر مبلغ اولیه یا قیمت خرید سرمایه گذاری تقسیم کنید.

3_ در نهایت رقم به دست امده را در 100 ضرب کنید تا به درصد تغییر سرمایه گذاری برسید. این نشان می دهد که سود در مقایسه با میزان سرمایه گذاری اولیه چقدر است.

این درصد در صورتیکه ارزش بازار (قیمت فروش) پایین‌تر از قیمت خرید باشد، منفی خواهد بود و سرمایه‌گذاری ضررده است. اگر ارزش بازار یا قیمت فروش بیشتر از قیمت خرید باشد، درصد مثبت خواهد بود و سرمایه گذاری سوده است.

برای تعیین درصد سود یا زیان بدون فروش سرمایه، روش محاسبه بسیار مشابه است. قیمت فعلی بازار جایگزین قیمت فروش خواهد شد. نتیجه، سود (یا زیان) تحقق نیافته خواهد بود، به این معنی که سود یا زیان تحقق نیافته است زیرا سرمایه گذاری هنوز فروخته نشده است.

چرا محاسبه درصد سود یا زیان مهم است؟

محاسبه سود یا زیان یک سرمایه گذاری به عنوان درصد مهم است، زیرا نشان می دهد که در مقایسه با مقدار مورد نیاز برای کسب سود، چقدر به دست آمده است.

برای مثال، اگر دو سرمایه‌گذار هر کدام 500 دلار از سرمایه‌گذاری در یک سهام سود کسب کنند، به نظر می رسد که هر دو سرمایه گذاری به یک نتیجه رسیده اند. با این حال، اگر یک سرمایه‌گذار در زمان خرید سهام، 20000 دلار هزینه کرده باشد و سرمایه‌گذار دوم تنها 10000 دلار خرج کند، سرمایه‌گذار دوم بهتر عمل می‌کند زیرا پول کمتری در معرض خطر بود.

همچنین، سرمایه‌گذار دوم می‌تواند 10000 دلار دیگر را (با فرض اینکه هر دو 20000 دلار برای سرمایه‌گذاری داشتند) در سهام دوم سرمایه‌گذاری کند و سود بیشتری کسب کند.

ملاحظات ویژه: کارمزد و سود سهام

سرمایه گذاری بدون پرداخت هزینه صورت نمی‌گیرد و این باید در محاسبه درصد سود یا زیان منعکس شود. در فرمول بالا کارمزد کارگزار و کمیسیون یا مالیات را در نظر نگرفتند.

برای گنجاندن هزینه های معامله، باید میزان سود به دست آمده را از مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری کم کنیم سپس رقم به دست آمده را از هزینه های سرمایه‌گذاری کم کنیم.

سرمایه گذاران می توانند با ترکیب هزینه های تراکنش، کارمزد حساب، کمیسیون و درآمد سود سهام، رقم دقیق تری از درصد سود یا زیان سرمایه گذاری خود به دست آورند.

مطلب پیشین
5 روش کلیدی برای مدیریت موفقیت آمیز پول و سرمایه شخصی
مطلب بعدی
بررسی کامل تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر