آموزشی
نرخ بیکاری (‌unemployment rate )
< 1 دقیقه زمان مطالعه

نرخ بیکاری اساساً درصد افرادی است که در نیروی کار بدون شغل هستند اما قادر و مایل به کار هستند.

این نرخ با بدست آوردن نسبت افراد بیکار که مایل و قادر به کار هستند در مقابل تعداد کل افراد نیروی کار اندازه گیری می شود.

تشخیص بین افرادی که بیکار هستند و افرادی که به سادگی کار نمی کنند مهم است. برخی از افراد ممکن است در حال تحصیل، کار در خانه، معلول یا بازنشسته باشند. این افراد جزء نیروی کار و نرخ بیکاری نیستند.

اهمیت نرخ بیکاری

نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود.

این بدان معناست که تنها پس از تغییر شرایط اقتصادی اساسی یک کشور تغییر می کند. نرخ بیکاری می تواند باعث نوسانات متوسط بازار شود زیرا سرنخ هایی را در مورد نرخ های بهره و سیاست های پولی آتی به معامله گران ارائه می دهد.

تاثیر نرخ بیکاری

نرخ بیکاری کمتر از حد انتظار تمایل به افزایش ارز دارد زیرا معامله گران معتقدند که می تواند منجر به نرخ های بهره بالاتر شود. از طرف دیگر، نرخ های بیکاری بیشتر از حد انتظار می تواند ارزها را تضعیف کند زیرا انتظار می رود منجر به کاهش نرخ بهره شود.

مطلب پیشین
چگونه از یک حساب معاملاتی آزمایشی حداکثر استفاده را ببریم
مطلب بعدی
تراز تجاری ( Trade Balance )