دسته‌بندی نشده
پیش نمایش گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP )
3 دقیقه زمان مطالعه

اقتصاددانان انتظار دارند که رشد شغلی ایالات متحده پس از افزایش 315 هزار نفری در ماه آگوست، در ماه سپتامبر 250 هزار نفر کاهش یابد. در همین حال، انتظار می‌رود نرخ بیکاری در سطح 3.7 درصد ثابت بماند.

بانک NBF

با توجه به انتشار شاخص PMI ترکیبی، استخدام می‌توانست در ماه کمتر شود. اخراج کارکنان نیز ممکن است با توجه به کاهش مطالبات اولیه بیکاری کاهش یافته باشد، در نتیجه رشد حقوق و دستمزد به 250 هزار نفر می رسد. انتظار می‌رود که نظرسنجی خانوارها رشد کمتری را نشان دهد، که با فرض اینکه نرخ مشارکت در 62.4 درصد باقی بماند می‌تواند نرخ بیکاری را بدون تغییر در 3.7 درصد نگه دارد.

بانک Commerzbank

ما انتظار داریم که بازار کار به آرامی به کاهش رشد خود ادامه دهد با این وجود از دیدگاه فدرال رزرو، احتمالاً همچنان بسیار قوی بماند. بنابراین، ما افزایش شغلی 280 هزار نفری را پس از 315 هزار نفر در ماه اوت پیش بینی می کنیم. نرخ بیکاری احتمالاً در سطح بسیار پایین 3.7 درصد باقی خواهد ماند.

بانک CIBC

نشانه‌های اولیه سلامت بازار کار ایالات متحده در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که استخدام‌ به سرعت افزایش یافته و احتمالاً 240 هزار شغل اضافه شده است. این با بهبودی که در ادعاهای اولیه بیکاری و معیارهای تفاوت نیروی کار هیئت کنفرانس مشاهده می شود، مطابقت دارد. با این وجود این سرعت استخدام باعث کاهش نرخ بیکاری می‌شود، اما هنوز جایی برای افزایش مشارکت در گروه سنی برتر وجود دارد و نرخ بیکاری می‌تواند با مقداری افزایش مشارکت در 3.7 درصد باقی بماند.

موسسه SocGen

ما افزایش 280 هزار نفری را پیش بینی می کنیم. انتظار می رود نرخ بیکاری در ماه سپتامبر از 3.7 درصد در ماه اوت به 3.6 درصد کاهش یابد. اگر هیچ عامل منفی وجود نداشته باشد، یا اگر نیروی کار رشد کند، نرخ بیکاری می تواند حتی بیشتر از 3.6 درصدی که ما پیش بینی می کنیم کاهش یابد. انتظار می رود دستمزدها در ماه سپتامبر 0.5 درصد افزایش یابد.

سیتی بانک

ما گزارش مشاغل ایالات متحده را بدین صورت پیش بینی میکنیم که عبارتند از: حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه سپتامبر ایالات متحده 265 هزار نفر، حقوق و دستمزد خصوصی 245 هزار، میانگین درآمد ساعتی ماهانه %0.4، میانگین درآمد ساعتی سالانه %5.1 و نرخ بیکاری %3.6. روند کاهشی کلی در رشد ماهانه حقوق و دستمزد باید در ماه سپتامبر ادامه یابد و از آنجایی که فدرال رزرو بر فعالیت‌ها فشار می‌آورد، کاهش رشد شغل در سال 2023 احتمالاً منعکس‌کننده کاهش تقاضا برای نیروی کار و از دست دادن احتمالی شغل خواهد بود. تغییر در نرخ بیکاری نیز یکی از مهمترین جنبه های گزارش مشاغل خواهد بود. ما انتظار داریم نرخ بیکاری به طور متوسط ​​به 3.6 درصد کاهش یابد، اما با این خطر که در 3.7 درصد باقی بماند.

گروه ING

ما افزایش 200 هزار شغلی و کاهش نرخ بیکاری از 3.7 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم که هر دو به افزایش %0.75 دیگر نرخ از سوی فدرال رزرو در 2 نوامبر اشاره دارند.

ولز فارگو

ما افزایش 275 هزار نفری را پیش‌بینی می‌کنیم. افزایش قابل توجه دیگری در مشارکت نیروی کار برای مقامات فدرال رزرو اتفاق خوشایندی خواهد بود زیرا آنها تلاش می کنند تا عرضه و تقاضای نیروی کار را به یک تعادل سالم برسانند.

موسسه TDS

ما انتظار تعدیل بیشتری را در حقوق و دستمزدها در ماه سپتامبر داریم و 300 هزار نفر را پیش‌بینی می‌کنیم که همچنان نشان‌دهنده سرعت رشد شغلی است. ما به دنبال این هستیم که این افزایش هنوز هم بسیار قوی در اشتغال در کاهش نرخ بیکاری به 3.6 درصد منعکس شود.

بارکلی

ما انتظار داریم گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی به 250 هزار نفر برسد، نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار ثابت و میانگین درآمد ساعتی ماهانه 0.4 درصد (5.0 درصد سالانه) افزایش یابد. یک گزارش مشاغل قوی می تواند بازار را به طور کامل به سمت افزایش %0.75 نرخ بهره در ماه نوامبر سوق دهد و باعث حمایت بیشتر از دلار شود.

مطلب پیشین
پیش نمایش جلسه سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیوزلند
مطلب بعدی
پیش نمایش شاخص بهای مصرف کننده (CPI) ایالات متحده