دسته‌بندی نشده
دیدگاه بنیادی در بازار های مالی (تاثیر تورم امریکا در بازار )1400
< 1 دقیقه زمان مطالعه

چرا داده های اشتغال و تورم آمریکا تا این اندازه برای بازار اهمیت دارد؟!

در پی همه‌گیری کرونا، بانک های مرکزی سیاست های انبساطی گسترده ای را برای بهبود روند اقتصادی اجرا کردند و فدرال رزرو آمریکا هم از این قافله جا نماند شروع به خرید گسترده اوراق کرد.

بانک های مرکزی سیاست های تسهیل کمی (QE) را آغاز کردند که این سیاست ها باعث شد تا بازار کار پس از شوک ناشی از همه گیری به نسبت خوبی بازیابی شود.

این سیاست ها موجب تحرک اقتصاد در دوران قرنطینه شد تا کسب و کار ها دچار مشکل نشوند. با این محرک های اقتصادی افراد زیادی که شغل های خود را به واسطه کرونا از دست داده بودند مجدد صاحب شغل شدند.

از سوی دیگر این محرک ها باعث ایجاد تورم در کالا ها و خدمات شد اما اعضا فدرال رزرو مرتبا تکرار میکنند که این تورم ناشی از محرک های اقتصادی است و گذرا خواهد بود.

به بیان دیگر فدرال رزرو بنا دارد هر زمان که وضعیت اقتصاد آمریکا در مسیر بهبود خود باشد و اهداف فدرال رزرو مانند اشتغال حداکثری تامین شود فرایند تسهیل کمی را معکوس کند یا به عبارتی تیپرینگ را اجرا کند.

اما چرا داده های تورم آمریکا اهمیت دارد؟!

داده های تورم آمریکا از آن جهت اهمیت دارد که اگر این داده ها برخلاف گفته اعضا فدرال رزرو نشان دهد که نه تنها تورم گذرا نبوده بلکه با یک جهش تورمی رو به رو هستم آنگاه فدرال رزرو باید در تصمیمات خود تجدید نظر کند. حال داده های تورم بیشتر از هر داده ای در کانون توجه فدرال رزرو و معامله‌گران است.

مطلب پیشین
ديدگاه بنيادي در بازار هاي مالي به تاريخ 23شهريور1400
مطلب بعدی
ديدگاه بنيادي در بازار هاي مالي به تاريخ 24شهريور1400