آموزشی
گزارش تولید ناخالص داخلی چیست و چگونه بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟
3 دقیقه زمان مطالعه

در بازار فارکس، گزارش های تولید ناخالص داخلی زیادی منتشر می شود که آن را در دوره های زمانی مختلف اندازه گیری می کند. رایج ترین گزارش های تولید ناخالص داخلی عبارتند از:

تولید ناخالص داخلی m/m یا ماهانه: این گزارش عملکرد تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با ماه قبل اندازه گیری می کند.

تولید ناخالص داخلی Q/Q یا سه ماهه : این گزارش عملکرد تولید ناخالص داخلی را در یک دوره سه ماهه اندازه گیری می کند.

تولید ناخالص داخلی Y/Y یا سالانه : این گزارش عملکرد تولید ناخالص داخلی را به صورت سالانه در مقایسه با سال قبل اندازه گیری می کند.

بیشتر گزارش‌های تولید ناخالص داخلی اگر به صورت ماهانه اندازه‌گیری شوند ، در هفته اول ماه منتشر می‌شوند. با این حال، رایج ترین گزارش های تولید ناخالص داخلی سه ماهه است که پس از پایان یک فصل منتشر می شود. گزارش های تولید ناخالص داخلی سه ماهه معمولاً تحت سه بازبینی قرار می گیرند:

برآوردهای تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول
برآورد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم
برآورد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم

به طور کلی، با توجه به داده ها بیشتر، بین بازنگری اول و دوم تغییر قابل توجهی وجود دارد.سومین برآورد تولید ناخالص داخلی به ندرت مورد بازنگری قرار می گیرد و انحرافات ان چندان قابل توجه نیستند. همچنین، تا زمانی که سومین بازنگری تولید ناخالص داخلی منتشر شود، بازارها به خوبی وضعیت اقتصاد را ارزیابی خواهند کرد.

مهمترین گزارش های تولید ناخالص داخلی برای بازار فارکس

گزارش های تولید ناخالص داخلی سه ماهه ایالات متحده، استرالیا و نیوزلند بر ارزهای مربوطه آنها تأثیر می گذارد

کانادا داده های تولید ناخالص داخلی را به صورت ماهانه و همچنین به صورت فصلی و سالانه منتشر می کند

منطقه یورو داده‌های تولید ناخالص داخلی را به صورت فصلی منتشر می‌کند و همچنین شامل تخمین‌های اولیه تولید ناخالص داخلی است که مشابه انتشار اولیه تولید ناخالص داخلی است.

تاثیر گزارش های تولید ناخالص داخلی بر بازار فارکس

گزارش تولید ناخالص داخلی به عنوان یک گزارش سطح اول در نظر گرفته می شود، به این معنی که انتشار آن با تأثیر بالا است. وقتی گزارش منتشر می شود، بازارها تمایل دارند به شدت حرکت کنند و نوسانات بسته به اینکه نتیجه واقعی از برآوردهای پیش بینی شده چقدر قوی باشد، افزایش می یابد.

تأثیر گزارش تولید ناخالص داخلی بر ارز یا یک جفت ارز به عوامل زیادی بستگی دارد. بنابراین، اغلب انتظار نداشته باشید که بازارها هر بار که یک گزارش تولید ناخالص داخلی کمتر از تخمین منتشر می شود ، رفتار مشابهی داشته باشند.

اولین عاملی که هنگام معامله گزارش تولید ناخالص داخلی باید در نظر گرفته شود این است که آیا بازارها قبلاً قیمت بهتری داشته اند یا بدتر . در بیشتر موارد، اجزای فرعی که بر تولید ناخالص داخلی تأثیر دارند ، مانند PMI بخش تولید، ساخت و ساز و خدمات، تمایل دارند که چشم انداز تولید ناخالص داخلی را منعکس کنند. نحوه رفتار بازارها در انتشار تولید ناخالص داخلی در نهایت به میزان انحراف عدد واقعی بستگی دارد.

فصلی بودن نیز نقش مهمی در شکل‌دهی گزارش‌های تولید ناخالص داخلی دارد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول اغلب ضعیف ترین است، و تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم و سوم معمولا قوی ترین هستند. به‌ویژه دوره‌های سخت زمستانی داده‌های تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول را بیش از پیش پایین می‌آورد.

همچنین، گزارش‌های تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص‌ها/گزارش‌های اقتصادی با تأثیر بالا هستند که نه تنها به نرخ ارز بلکه بر تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی نیز تأثیر می‌گذارند.

معامله گران نباید اعداد تولید ناخالص داخلی را به صورت مجزا ببینند، بلکه در نظر بگیرند که این گزارش چگونه بر زمینه بازار گسترده تر مانند انتظارات سیاست پولی تأثیر می گذارد.

برای ارتقا کیفیت مطالب آموزشی حتما انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید

مقاله شاخص مدیران خرید(PMI) را از دست ندهید

مطلب پیشین
مؤسسه مدیریت عرضه (ISM)
مطلب بعدی
چگونگی عملکرد تحلیل فاندامنتال در فارکس