آموزشی
گزارش ملی اشتغال (ADP – National Employment Report)
< 1 دقیقه زمان مطالعه

این گزارش توسط Automatic Data Processing Inc.، شرکتی که این گزارش را از سال 2006 تهیه کرده است، پرداخت حقوق و دستمزد حدود یک پنجم مشاغل خصوصی ایالات متحده را انجام می دهد.

گزارش ملی اشتغال ADP به عنوان یک پیش نمایش مفید برای گزارش وضعیت استخدامی اداره آمار کار با جزئیات بیشتر در نظر گرفته می شود.

چرا گزارش ملی اشتغال ADP مهم است؟

شرکت Automatic Data Processing Inc به دلیل مدیریت حقوق و دستمزد حدود یک پنجم مشاغل خصوصی ایالات متحده ، آن را در موقعیت منحصر به فردی برای بررسی روندها در بازار کار این کشور قرار می دهد.

معامله گران اغلب گزارش ADP را به عنوان مقدمه انتشار گزارش NFP به دلیل همبستگی موجود بین این دو در نظر می گیرند.

دلیل دیگری که معامله‌گران فارکس این گزارش را دنبال می‌کنند، همان گزارش وضعیت اشتغال است.

رشد ثابت در ارقام اشتغال، فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد که احتمال افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو را افزایش می‌دهد.

چگونه آن را بخوانیم؟

از آنجایی که این یک گزارش قوی حاکی از استخدام زیاد در بخش خصوصی است ؛ اگر افراد بیشتری کار کنند، درآمد خانوار افزایش می‌یابد و این باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود.

معامله‌گران فارکس سعی می‌کنند با توجه به‌ این‌ گزارش تعیین کنند که تخمین‌ها چه تأثیری بر نرخ‌های بهره ایالات متحده خواهند داشت.

رشد کمتر از 100000 شغل در ماه نشان‌دهنده تضعیف اقتصاد است.

گزارش ملی اشتغال ADP توسط موسسه تحقیقاتی ADP با همکاری نزدیک با Moody’s Analytics به صورت در اولین پنجشنبه هر ماه منتشر می شود.

مطلب پیشین
اضطراب و افسردگی چگونه روی عملکرد معاملات ما تاثیر میگذارد؟!
مطلب بعدی
مقایسه انواع پرایس اکشن و بررسی کامل هرکدام